Referat från NOBABs Konferens 19-20 september 2013

Torsdag 19 september

12:00 - 12:45 Registrering och frukt.

12:45 - 13:00 Svenska NOBABs ordförande Maja Söderbäck, hälsar välkommen.

13:00 - 13:10 Öppningstalare Ingrid Pramling Samuelsson professor, Pedagogen Göteborgs universitet.

13:10 - 13:40 Rapport från Projektet Barn som anhörig, Åsa Porathe, utvecklingsledare.

13:45 - 14:15 Att vara syskon till en dödfödd syster eller bror. Pernilla Alvelin, leg. sjuksköterska, Med. dr.

14:45 - 15:45 Kaffe, smörgås.

14:45 - 15:45 Våld i nära relationer Carina Eliasson, socionom Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer.

15:50 - 16:30 Anhörig till barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättningar, Ann-Kristin Ölund, överläkare i barnneurologi och habilitering, Sunderbyns sjukhus.

16:45 - 17:45 Årsmöte Svenska NOBAB för medlemmar och icke medlemmar.

19:00 Middag.

 

Syskon - Toni Berisa

Barn och ungas delaktighet! Så mycket mer än att bara bestämma - Ann-Marie Stenhammar

 

 

Fredag 20 september

08:30 - 08:45 Sammanfattning av gårdagen.

09:00 - 09:20 Syskons rättigheter, Margaretha Jenholt Nolbris, leg. sjuksköterska, fil. dr.

09:25 - 09:45 Att vara barn som närstående på Högsbo sjukhus, Karin Rothoff undersköterska.

09:50 - 10:40 Familjestöd inom habiliteringen, Barbro Westerberg barnläkare och kurator Helen Warenius.

10:45 - 11:25 Barnperspektivet inom Vuxenpsykiatrin i Göteborg Bimbi Dahne Widerberg och Agneta Leemann Auktoriserade Socionomer.

11:30 - 11:45 Nationellt kompetenscenter, Maja Söderbäck.

 

 

Länk till Syskonsången: FredL ft. Lsk - Ett hjärta utav Guld