STYRELSEN SVENSKA NOBAB

 

Uppdrag Namn
Ordförande Cecilia Holmgren
Vice ordförande Ann Elmqvist-Fridh
Sekreterare
Margaretha Jenholt Nolbris
Kassör Camilla Nordström
Ledamot Maria Attfors Östlind
Suppleant Anna-Clara Rullander
Suppleant Charlotte Brattström
Suppleant Linnea Holmén