Nobab Sveriges idékonferens den 26 september 2014:

Barnets mognad och ålder – hänger det ihop?

Stärkt inflytande för barn i vården – en viktig fråga i ny patientlag

 

Patientlagen - frågor om barns inflytande

Sara S Johansson, kansliråd Socialdepartementet

 

Föreställningar om barns kompetens och sårbarhet

Monica Nordenfors, forskare inom barndomssociologin, Göteborgs universitet

 

Om Nobabs standard& Om Shier´s delaktighetsmodell

Maja Söderbäck, Docent i vårdvetenskap, Mälardalens högskola samt ordförande i Nobab Sverige

 

Ett litet barn - projekt IAKTA

Anna Stålberg, barnsjuksköterska och doktorand vid Mälardalens högskola

 

Ett skolbarn - webbenkät

Martin Zetterlund, verksamhetsutvecklare, Ungdomssjukhuset, Universitetssjukhuset i Linköping

 

Ett barn som använder alternativ kommunikation - Samtalsmatta

Maria Attfors-Östlind, specialpedagog, Regionhabiliteringen vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

 

Bilder – nödvändigt för några och bättre för alla. KomHit projektet

Ingrid Mattson Müller, logoped, DART kommunikations- och dataresurscenter