Namn: Maria Attfors Östlind
Titel: Specialpedagog
Arbetsplats: Regionhabiliteringen/ Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus i Göteborg
Arbetsområde:  Arbetar med utredning av barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar på
regional nivå. En del av arbetet innebär att jag arbetar med förberedande och
bearbetande lek i leksjukhus framför allt med barn som kommunicerar med
AKK (alternativ och kompletterande kommunikation).