Opratat

Barn med funktionsnedsättning vill prata om sin funktionsnedsättning,
om hur de mår och hur det är att vara beroende av andra.
Men det är inte alltid som vuxna förmår att lyssna.
Webbplatsen opratat.se är ett nylanserat verktyg som gör det lättare för barn och vuxna att prata med varandra.
Här finns animerade filmer, berättelser och spel som tar upp frågor som många familjer
inte pratar om – och hur man kan göra för att prata.
Opratat.se vänder sig till barn mellan 4 och 12 år, till barnens familjer och andra vuxna som barnen möter.

http://www.anhoriga.se/opratat/

 

Respekt
Barn med funktionsnedsättning om samhällets stöd.
Barnombudsmannen 2016.
Klicka på länken ovan för att ladda ner Respekt som pdf

 

Barnmakt - en metodbok om rätten till inflytande
En metodbok om rätten till inflytande - utgiven av Nätverket för
Barnkonventionen. Från vanmakt till Barnmat.
Boken vänder sig till vuxna med makt och som arbetar med och för barn.
Metodboken innehåller möjligheter till reflektion om möten, makt och
förhållningssätt.
Klicka på länken ovan för att ladda ner Barnmakt som pdf

 

Möta barn på flykt. Enkel handbok för alla
Klicka på länken ovan för för att komma till Unicef där ni kan
ladda ner rapporten som pdf.

 

Barnkonventionens tredje tilläggsprotokoll,
en individuell klagomekanism för barn
Klicka på länken ovan för att ladda ner som pdf

 

Bedöma barns mognad för delaktighet
Kunskapsstöd för socialtjänsten, hälso- och sjukvården samt tandvården
Klicka på länken ovan för att ladda ner som pdf

 

Litteraturlista till ”Barnet och boken”
Klicka på länken ovan för att läsa eller ladda ner litteraturlistan som pdf

 

En antologi - Att se barn som anhöriga
Klicka på länken ovan för att ladda ner som pdf

 

Barns rätt som anhöriga - om att göra barn delaktiga
Klicka på länken ovan för att ladda ner som pdf, eller beställa.

 

alt

Konventionen om barnets rättigheter - med strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige.

Barnkonventionen 25 år
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/234752

Ladda ner pdf
Konventionen om barnets rättigheter - med strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige, S2014.025 (pdf 2,0 MB)

 

barnratt bild

Barnrätt : en antologi
av Ann-Christin Cederborg, Wiweka Warnling-Nerep
2014-05-14.

I denna barnrättsantologi presenterar och diskuterar forskare och praktiskt verksamma en rad
olika barnrättsliga spörsmål som tillsammans avspeglar barnrättens bredd och
tvärvetenskapliga karaktär.

Ämnen som behandlas är exempelvis
  • barns rätt till kultur
  • vårdnadstvister
  • barns delaktighet
  • skolplikt
  • barns rätt till skydd från utsatthet

Ansvariga för antologin är medlemmar av Barnrättscentrum vid Juridiska fakulteten
Stockholms universitet, en tvärvetenskaplig plattform för forskare med barnrättslig inriktning.

Förutom att visa barnrättens bredd är syftet att ge läsaren fördjupad kunskap om barnrättsliga
frågor och därmed också inspireras att verka för barns rättigheter.