Namn: Janet Mattsson
Titel: Intensivvårdssjuksköterska med inriktning barnintensivvård, Universitetslektor
Arbetsplats: Röda Korsets Högskola
Arbetsområde:           Jag har arbetat inom neonatal intensivvård, barnintensivvård och som kvalitets- och vårdutvecklare inom barnsjukvård. Nu arbetar jag med undervisning inom specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård. Min forskning berör främst barn i komplexa situationer inom barnintensivvården samt barn/ungdomars delaktighet och medbestämmande inom barnsjukvården.