Namn: Charlotte Brattström
Titel: Sektionschef
Arbetsplats: Barnsjukvården, Skånes Universitetssjukhus
Arbetsområde: Jag arbetar som sektionschef för de paramedicinska yrkesgrupperna inom barnsjukvården på Skånes
Universitetssjukhus, SUS. Jag är fysioterapeut till professionen och har arbetat 30 år inom barnsjukvården. 
Jag är med i barnsjukvårdens nätverk för kultur i vården samt styrgruppen för barnrätt på SUS.