Namn: Cecilia Holmgren 
Titel: Lekterapeut/specialpedagog
Arbetsplats: Enheten för lekterapi & bibliotek vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
Arbetsområde: Arbetar på enheten för lekterapi & bibliotek vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus med aktivitet och stimulans för barn och unga på sjukhus. Speciellt intresserad av olika skapande aktiviteter samt inriktad på frågor rörande barnkonventionsfrågor och barn och ungdomars delaktighet utifrån NOBABs standard. Ingår i en övergripande arbetsgrupp vid SU för att ta fram riktlinjer rörande barn som anhöriga enligt 2 g § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) samt implementering av dessa. Har även arbetat med barn som vårdas tillsammans med vuxna och bedrivit forskning kring barn med läpp-, käk- och gomspalt och relaterad tal-avvikelse, samt konsekvenser av detta.