Namn: Camilla Nordström
Titel: Chief of Operation, Ekonom
Arbetsplats: First Wellness Testing , Stockholm
Arbetsområde:  Arbetar på ett företag inom anti-doping för sporten samt hälsokontroller för företag.
Mitt engagemang inom NOBAB är som föräldrar representant då jag har en dotter med kroniska sjukdomen, Cystisk Fibros (CF).