Medlemsavgift:
150 kr för enskild medlem
600 kr för klinik/förening/organisation
Plusgirokonto 21087-2
Bankgirokonto 5469-7024

Bli medlem

Inloggning Styrelse