Namn: Anna-Clara Rullander
Titel: Universitetslektor, Barnsjuksköterska
 Arbetsplats: Institutionen för omvårdnad vid Umeå Universitet samt Barn- och
ungdomskliniken vid Norrlands Universitetssjukhus.
Arbetsområde:  Undervisar på grund- och specialistsjuksköterskeprogrammen.
Forskningsområdet berör barn, ungdomar, smärta och traumatisering. Arbetar även
på barn- och ungdomskliniken inom områdena uro- och tarmterapi, akut
barnsjukvård och ingår i Länssmärtgruppen.

Inloggning Styrelse