Namn: Ann Elmqvist Fridh
Titel: Enhetschef
Arbetsplats: Lekterapin, Barnsjukvården, Skånes Universitetssjukhus
Arbetsområde: Jag arbetar som enhetschef för Lekterapin inom barnsjukvården på Skånes Universitetssjukhus, SUS.
Jag har under mina 30 år i barnsjukvården arbetat med framförallt barnkultur, kultur i vården och barnrätt. 
Jag sitter i styrgruppen för barnrätt på SUS.