Om NOBAB

NOBAB Sverige är en självständig ideell förening som arbetar för barns och ungas rättigheter och behov inom hälso- och sjukvård.
Föreningen ingår i ett NOrdisk nätverk för BArn och ungas rätt och Behov inom hälso- och sjukvård  (Nordic network for children's rights and needs in health care) som bildades 1980.
NOBAB Sverige tillhör även ett europeiskt nätverk som arbetar för barns rättigheter inom sjukvård (EACH).

Läs mer

NOBABs standarder

Ladda ner eller beställ NOBABs standarder.

Du kan beställa NOBABs standarder på 6 språk.

 

Senaste nytt

24
nov
2018

Power Point presentationer från NOBAB Sveriges konferens 8-9/11 2018 i Uppsala. Barnets rättigheter i hälso- sjukvård - vad är nästa steg?

11-24-2018

Klicka på länkarna nedan för att läsa eller ladda ner Power Point presentationer som pdf.

Barnrätt i hälso- och sjukvård - vad är vi bra på och vad borde bli bättre?
Martin Price, barnrättsombud för Region Uppsala

Att samtala med barn - presentation av Socialstyrelsens nya kunskapsstöd för att stärka, utveckla och säkerställa barnets rätt till delaktighet samt säkra kvaliteten i vården
Thomas Jonsland, utredare på Socialstyrelsen

Ungas rätt i vården
Anna Gutniak, specialist i allmänmedicin, Svensk förening för ungdomsmedicin
Martin Price barnrättsombud för region Uppsala

Tolk ur ett barnperspektiv
Ingrid Fioretos, etnolog, forskare

Expertråd
Ann Elmqvist Fridh, enhetschef Lekterapin, VO Barnmedicin, SUS

Opratat.se – ett samtalsverktyg om tankar och känslor man inte pratar om i familjer med barn med funktionsnedsättning.
Anne-Marie Stenhammar, utredare och utbildare

BarnAnpassad vård
Nätverket för barnanpassad vård

Diabetesslingan
Utvecklingsslinga
Akademiska barnsjukhuset i Uppsala

Metoder för delaktighet, videopresentation
Hester Rippen, verksamhetschef på Stichting Kind en Ziekenhuis, Nederländerna
Videopresentationen är en mp4-fil på 452 MB

Fråga till våra unga experter

23
jul
2018

Sommarbrev NOBAB 2018

07-23-2018
01
jul
2018

Barnrättsdagarna 2019, 9-10 april

07-01-2018

Temat är - Barn och unga i utsatta situationer

01
jul
2018

Barnveckan i Örebro 2019, 1-4 april

07-01-2018
24
jun
2018

Brev till blivande och tidigare medlemmar i NOBAB Sverige

06-24-2018
24
jun
2018

Avhandling

06-24-2018

Skolsköterskans möjlighet att upptäcka och stödja barn som far illa eller riskerar att fara illa, Lisbet Engh

Ladda ner PDF

Inloggning Styrelse