Om NOBAB

NOBAB Sverige är en självständig ideell förening som arbetar för barns och ungas rättigheter och behov inom hälso- och sjukvård.
Föreningen ingår i ett NOrdisk nätverk för BArn och ungas rätt och Behov inom hälso- och sjukvård  (Nordic network for children's rights and needs in health care) som bildades 1980.
NOBAB Sverige tillhör även ett europeiskt nätverk som arbetar för barns rättigheter inom sjukvård (EACH).

Läs mer

NOBABs standarder

Ladda ner eller beställ NOBABs standarder.

Du kan beställa NOBABs standarder på 6 språk.

 

Senaste nytt

09
aug
2018

NOBAB konferens 8-9 november 2018

08-09-2018

Boka in redan nu!
Årets Svenska NOBAB konferens anordnas den 8-9 november i Uppsala i samarbete med den lokale barnombudsmannen.
Barnets rättigheter i hälso-sjukvård – vad är nästa steg?

Utgångspunkterna för årets konferens i Uppsala är:

* Barns och ungas rättigheter i hälso- och sjukvården har under senare år stärkts, dels genom patientlagen som trädde i kraft 2015 och dels genom att riksdagen i början av juni beslutade att från och med 2020 göra FN:s barnkonvention till svensk lag.

* Men hur märker barn och unga av de ökade kraven på hälso- och sjukvården som formuleras i patientlagen och hur behöver vi förbereda oss för att barnkonventionen nu blir svensk lag?

23
jul
2018

Sommarbrev NOBAB 2018

07-23-2018
01
jul
2018

Barnrättsdagarna 2019, 9-10 april

07-01-2018

Temat är - Barn och unga i utsatta situationer

01
jul
2018

Barnveckan i Örebro 2019, 1-4 april

07-01-2018
24
jun
2018

Brev till blivande och tidigare medlemmar i NOBAB Sverige

06-24-2018
24
jun
2018

Avhandling

06-24-2018

Skolsköterskans möjlighet att upptäcka och stödja barn som far illa eller riskerar att fara illa, Lisbet Engh

Ladda ner PDF

Inloggning Styrelse