Om NOBAB

NOBAB Sverige är en självständig ideell förening som arbetar för barns och ungas rättigheter och behov inom hälso- och sjukvård.
Föreningen ingår i ett NOrdisk nätverk för BArn och ungas rätt och Behov inom hälso- och sjukvård  (Nordic network for children's rights and needs in health care) som bildades 1980.
NOBAB Sverige tillhör även ett europeiskt nätverk som arbetar för barns rättigheter inom sjukvård (EACH).

Läs mer

NOBABs standarder

Ladda ner eller beställ NOBABs standarder.

Du kan beställa NOBABs standarder på 6 språk.

 

Senaste nytt

19
apr
2018

Årsmötesprotokoll

04-19-2018

Protokoll fört vid NOBAB Sveriges årsmöte 2018-03-15

Ladda ner PDF

19
apr
2018

OPRATAT

04-19-2018

Barn med funktionsnedsättning vill prata om sin funktionsnedsättning, om hur de mår och hur det är att vara beroende av andra. Men det är inte alltid som vuxna förmår att lyssna. Webbplatsen opratat.se är ett nylanserat verktyg som gör det lättare för barn och vuxna att prata med varandra. Här finns animerade filmer, berättelser och spel som tar upp frågor som många familjer inte pratar om – och hur man kan göra för att prata. Opratat.se vänder sig till barn mellan 4 och 12 år, till barnens familjer och andra vuxna som barnen möter.

http://www.anhoriga.se/opratat/

17
feb
2018

Kommunikationskarneval

02-17-2018

Välkommen till årets kommunikationskarneval 7-8 maj, 2018.

Ladda ner PDF

13
feb
2018

Extra årsmöte

02-13-2018

Kallelse till NOBAB SV:s extra årsmöte 2018-03-15, kl. 15-16, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Rondvägen 10, 416 85 Göteborg

Ladda ner PDF

02
feb
2018

Protokoll NOBAB Sveriges årsmöte 2017

02-02-2018

Protokoll för NOBAB Sveriges årsmöte 2017 finns nu att ladda ner som pdf under NOBAB/Årsmötesprotokoll.

Inloggning Styrelse